Hla Hla Htay's Notes

Just another WordPress.com weblog

Myanmar Translation: 26「電話ばんごう 」ー11中文ー55 Reading Comprehension Tests For Level 3 January 11, 2019

Filed under: Japanese,Myanmar,Reading,Translation — hhh123 @ 7:09 am
Tags:

26「電話ばんごう 」 ဖုန္းနံပါတ္

国が (ちがうと ) 警察(けいさつ)や※救急車(きゅうきゅうしゃ)の電話ばんごうが ちがいます。
ႏုိင္ငံေပၚမူတည္ျပီး ရဲဌာန ႏွင့္ အေရးေပၚယာဥ္ ေတြ၏ ဖုန္းနံပါတ္ေတြက ကြာျခားၾကသည္။
日本で は 警察は 110ばんです。
ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံတြင္ ရဲဌာနက နံပါတ္ ၁၁၀ ျဖစ္သည္။
火事と救急車は 119ばんです。
မီးေလာင္မႈႏွင့္ အေရးေပၚယာဥ္ မွာ နံပါတ္ ၁၁၉ ျဖစ္သည္။
アメリカは 警察、火事、救急軍の どこも 911ばんです。
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ရဲဌာန၊ မီးေလာင္မႈႏွင့္ အေရးေပၚယာဥ္ မွာ ဘယ္ေနရာမဆို နံပါတ္ ၉၁၁ ျဖစ္သည္။
オーストラリアは ぜんぶ 000です。
ၾသစေၾတးလ်တြင္ အကုန္ ၀(သုည) ျဖစ္သည္။
かんたんな ばんごう たとえば 17、92、01 など を 警察に 使 っている 国も 多いです。
လြယ္ကူေသာ နံပါတ္မ်ား ဥပမာ ၁၇၊ ၉၂၊ ၀၁ စသည္ျဖင့္လည္း ရဲဌာန အတြက္ အသံုးျပဳေနသည့္ ႏုိင္ငံလည္း မ်ားသည္။
ほとんどの国が おぼえやすい ばんごうに し ています。
ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက မွတ္မိရလြယ္သည့္ နံပါတ္မ်ားကို သံုုးေနၾကသည္။
急いで れんらくしなければ ならないからです。
႐ုတ္တရက္ (အေရးေပၚ) မျဖစ္မေန ဆက္သြယ္ရမွာမုိ႕ျဖစ္သည္။
しかし はんたいに ※数字が 6つも つづいて いる 長い ばんごうの 国もあります。
သုိ႕ေသာ္ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဂဏန္း ၆လံုးကို ဆက္တုိက္ ေရးထားသည့္ ရွည္လ်ားေသာ နံပါတ္မ်ား ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိသည္။
これでは とちゅうで まちがえてしまうでしょう。
ဒါက လမ္းတဝက္မွာ (ဖုန္းေခၚေနရင္းနဲ႕) မွားႏုိင္တယ္မဟုတ္လား။
りゆうを 聞いてみたいです。
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို နားေထာင္ၾကည့္ခ်င္တယ္။

Advertisements
 

Myanmar Translation: 25「おばあさん 」ー10中文ー55 Reading Comprehension Tests For Level 3

Filed under: Japanese,Language,Myanmar,Reading,Translation — hhh123 @ 6:54 am
Tags:

25「အဖြား 」
家の 近くに 小さな 道がある。
အိမ္ရဲ႕ အနားမွာ လမ္းေသးေသးေလးရွိတယ္။
長さは 300メートルほどだが、寒さが きびしい 冬以外は、いつも 花が いっぱい さいて いる。
(လမ္း)အရွည္က ၃၀၀ မီတာေလာက္ေပမယ့္ အရမ္းေအးတဲ့ ေဆာင္းအေက်ာ္ေလးမွာ အျမဲတမ္း ပန္းေတြ ျပည့္ေအာင္ ပြင့္ေနတယ္။
だれが 花の 世 話を して いるのか 分からなかったが、自分の にわでも ないのに ありが たい ことだと 思っていた。
တေယာက္ေယာက္က ပန္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသလား မသိေပမယ့္ ကိုယ့့္ပန္းျခံေတာင္ မရွိေနေတာ့ ေက်းဇူးတင္စရာပဲလုိ႕ ေတြးခဲ့မိတယ္။
ある日 朝 早く その道を 通ったら、80さい 近い おばあさんが 花の 間の ゴミを とっていた。
တေန႕မွာ မနက္ ေစာေစာ အဲ့ဒီလမ္းကေလးကို ျဖတ္ေတာ့ အသက္ (၈၀)အရြယ္ အဖြားက ပန္းေတြၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ အမႈိက္ကို ယူေနတယ္။
思わず
ဘာမွမေတြးဘဲ
「おはようございます。
မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ။
いつも お花の 世 話を して いらっしゃるんですか。」と 声を かけた。
အျမဲတမ္း ပန္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနတာလား 」လို႕ အသံျပဳလုိက္တယ္။
おばあさんは 毎日 花 の 世話を して いると いう ことだった。
အဖြားဟာ ေန႕တုိင္း ပန္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ (ေရေလာင္း၊ေပါင္းသင္း) ေနတယ္လုိ႕ ေျပာတာပါပဲ။
だれに たのまれたのでも ない のに、(人 しられず))花を そだてている。
ဘယ္သူကမွ မေတာင္းဆုိဘဲနဲ႕ လူေတြမသိဘဲနဲ႕ ပန္းေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနတယ္။
私は 急に おれいが 言いたく なった。
ကြ်န္မဟာ ႐ုတ္တရက္ ေက်းဇူးစကားကို ဆုိခ်င္ခဲ့ပါတယ္။
「毎日 お世話してくださって いるから、こんなに うつくしい 花が さくんですね。
「ေန႕တုိင္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနလို႕ ဒီေလာက္ေတာင္ ပန္းလွလွေတြ ပြင့္ေနတာေနာ္။
この道を 通るのが 楽しみです。
ဒီလမ္းေလးကို ျဖတ္ရတာ ေပ်ာ္တယ္။
毎日 たいへんでしょう。
ေန႕တုိင္းဆုိေတာ့ ပင္ပန္းမွာပဲေနာ္။
いつも ありがとうございます。」と言っ たら、おばあさんは はずかしそうに わらって 「たいへんじゃ ありません。
အျမဲတမ္း ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္ 」လို႕ ေျပာလုိက္တဲ့အခါ အဖြားက ရွက္ေနပံုနဲ႕ ရီေနရင္းနဲ႕ 「မပင္ပန္းပါဘူး။
楽 しみで して いるんですから。」と言った。
ေပ်ာ္လို႕ လုပ္ေနတာဆုိေတာ့」လုိ႕ (ျပန္)ေျပာပါတယ္။
私は、いつも 人の ために 働いて いた そぼの ことを 思い出して いた。
ကြ်န္မဟာ အျမဲတမ္း လူေတြအတြက္ လုပ္ေပးေနတဲ့ (ကြ်န္မရဲ႕)အဖြားအေၾကာင္းကို သတိရမိေနပါတယ္။

++++
そぼ(ကိုယ့္အဖြား) မွ အဲလိုေျပာတာေခၚတာဆုိေတာ့ အခု စာထဲက အဖြားလုိ႕ မထင္မိဘူး။

 

Myanmar Translation: 24「 駅中」ー9中文ー55 Reading Comprehension Tests For Level 3 January 10, 2019

Filed under: Japanese,Language,Myanmar,Reading,Translation — hhh123 @ 12:57 pm
Tags:

駅は 電車を りようする ために ある。
ဘူတာဆုိတာ မီးရထားေတြ သံုးဖုိ႕အတြက္ပဲ ရွိတာပါ။
しかし このごろは それだけでな く、 買い物する 場所にも なってきた。
သို႕ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ ဒါ(မီးရထားေတြ သံုးဖို႕အတြက္)သာမကေတာ့ဘဲ ေစ်းဝယ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္လာပါျပီ။
駅の 中に 店が ふえているのだ。
ဘူတာထဲတြင္ ေစ်းဆုိင္မ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ပင္။
小さい 駅では 前から 新聞や 飲み物などを 売っていた。
ဘူတာေသးေသးတြင္ ယခင္က သတင္းစာ၊ ေသာက္စရာ စသည္တုိ႕ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။
大きい 駅で は おみやげや おべんとう、飲み物なども 売ってきた。
ဘူတာၾကီးမ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ႏွင့္ ထမင္းဗူး၊ ေသာက္စရာစသည္တုိ႕ကိုလည္း ေရာင္းခ်လာခဲ့ၾကသည္။
しかし 今は 大きな 駅では 洋服、ネクタイ、かばんなども 売られている。
သုိ႕ေသာ္ ယခုတြင္ ဘူတာၾကီးမ်ားတြင္ အေနာက္တုိင္းဝတ္စံု၊ နက္ကတုိင္၊ အိတ္ စသည့္တုိ႕ကို ေရာင္းခ်ေနသည္။
有名な ケーキ屋 や きっさ店など 何十けんも 店が ならんでいる 駅もある。
နာမည္ၾကီးေသာ ကိတ္မုန္႕ဆုိင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ စသည္ျဖင့္..ဆုိင္မ်ားစြာ စီတန္းေနသည့္ ဘူတာ႐ုံလည္းရွိသည္။
駅の 中の 店は 電車に 乗ったり おりたり する とき りようできる ので べんりだ。 
ဘူတာ႐ုံထဲရွိ ဆုိင္မ်ားတြင္ မီးရထားကို အတက္အဆင္းလုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သံုးႏုိင္(ေစ်းဝယ္ႏုိင္) သျဖင့္ အဆင္ေျပလွသည္။
きゃくも 多い。
ေစ်းဝယ္သူလည္း မ်ားသည္။
電車 の 会社は 駅の 空いている 場所を 貸したり、自分たちで 店を 出したり して いる。
မီးရထား ကုမၸဏီက ဘူတာတြင္ လြတ္ေနသည့္ေနရာမ်ားကို အခန္းငွားျခင္း၊ မိမိကိုယ္တုိင္ ဆုိင္ဖြင့္ျခင္း လုပ္ၾကသည္။
とこ屋まで ある 駅も ある。
ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္ထိ ရွိသည့္ ဘူတာ႐ုံလည္းရွိသည္။
10分ぐらいで かみを 切って くれるし、安いので いつも たくさんの 人が ならんで 待って いる とこ屋もある。
၁၀မိနစ္ၾကာေလာက္ ဆံပင္ညႇပ္ေပးျပီး ေစ်းသက္သာသျဖင့္ အျမဲတမ္း လူမ်ားစြာ တန္းစီေစာင့္ေနတဲ့ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္မ်ားလည္းရွိသည္။
駅が 買い物をする きゃくで にぎやかに なって きた。
ဘူတာသည္ ေစ်းဝယ္ေနသည့္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားလာသည္။

 

Myanmar Translation: 23「 バス」ー8中文ー55 Reading Comprehension Tests For Level 3

Filed under: Japanese,Language,Myanmar,Reading,Translation — hhh123 @ 8:15 am
Tags:

「年を とった 人に なるべく 外に 出て もらおうと、ある 市で 小さな バスを 走らせる ことにしました。
အသက္အရြယ္ ရလာသူမ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် အျပင္ထြက္(လည္)ေစေရးကို ေတြးျပီး ျမိဳ႕တျမိဳ႕တြင္ ဘတ္စ္ကား အေသးေလးကို ေျပးဆြဲဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
その バスは、ふつうの バスが 通らな い 場所や せまい 道を 走ります。
ထုိဘတ္စ္ကားမွာ သာမန္ဘတ္စ္ကားက ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း မရွိေသာ လမ္းက်ဥ္းက်ဥ္းမ်ားကိုလည္း သြားသည္။
止まる 場所も たくさん あります。
ရပ္သည့္ ေနရာလည္း အေတာ္ မ်ားသည္။
それに 1人 100円です。
ထို႕အျပင္ ၁ေယာက္လွ်င္ ယန္း ၁၀၀ သာက်သည္။
これは ふつうの バスの 半分ぐらいの ねだんです。
ထုိေစ်းသည္ သာမန္ဘတ္စ္ကားမ်ား၏ တဝက္သာသာ ရွိသည္။
はじめは 市から たくさん お金を もらわなければ バスを 走らせる ことは できないと 考えられ ていました。
အစတြင္ ျမိဳ႕မွ (ဝင္)ေငြ မ်ားမ်ား မရရွိပါက ဘတ္စ္ကား (ဆက္ျပီး) မေျပးဆြဲႏုိင္ဘူးလို႕ ထင္ခဲ့ၾကသည္။
でも 安いから、 近くに 行くのに も バスに乗る 人が ふえました。
သုိ႕ေသာ္ ေစ်းသက္သာသျဖင့္ နီးနီးေလး သြားလည္း ဘတ္စ္ကားကို စီးသူမ်ားလာခဲ့သည္။
いろいろな 人が バスを 使っていま す。
လူ အမ်ိဳးမ်ိဳးက ထိုဘတ္စ္ကားကို အသံုးျပဳေနၾကသည္။
それで 市の お金を 使わなくても すんでいます。
ထုိ႕ျဖင့္ ျမိဳ႕၏ ေငြ(ဘတ္ဂ်က္)ကို မသံုးလွ်င္လည္း ေခ်ာင္လည္ေနသည္။
今では いろいろな 町や 市で このような バスが 走って います。
ယခုတြင္ အျမိဳ႕ျမိဳ႕ အနယ္နယ္တြင္ ဒီလို ဘတ္စ္ကားကို ေျပးဆြဲေနသည္။
++++++
To check : すんでいます。ေခ်ာင္လည္ေနသည္။

ကြ်န္မက ခပ္ရွမ္းရွမ္းပါဆို။ ဝဘ္ဆုိဒ္တခုမွာ ပထမဆံုး အပုဒ္ကိုေတြ႕မိတာနဲ႕ အရမ္းဝမ္းသာသြားတယ္။ စာမ႐ုိက္ရ အုိဆီအာ မလုပ္ရေတာ့ ဆုိျပီးေတာ့။ သူက ၁ပုဒ္ ၂ပုဒ္ပဲ ႐ုိက္ထားျပီး က်န္တာေတြကို ဗီယက္နမ္လိုပဲ တုိက္႐ုိက္ျပန္ထားတယ္နဲ႕တူတယ္။ ဒီေန႕စာကို အုိဆီအာထားတာပါ။ အိုဆီအာ က အရည္အေသြးက အရမ္းေကာင္းေပမယ္ စာလံုးေတြကို ျပန္ခြဲေပးရေသး၊ မွားရင္ ျပန္ျပင္ေပးရေသးေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့။

 

Myanmar Translation: 22「孫の日」ー7中文ー55 Reading Comprehension Tests For Level 3 January 9, 2019

Filed under: Japanese,Language,Myanmar,Reading,Translation — hhh123 @ 2:24 pm
Tags:

10月の 3番目の 日曜日は 「孫の日」 だと デパートが 言い始めて。 
ေအာက္တုိဘာ၊ ၃ရက္ေန႕ တနဂၤေႏြေန႕သည္ 「ေျမးမ်ားေန႕」ဟု ကုန္တုိက္တြင္ စတင္ေရးသားထားသည္။
その 日は 孫と あそぶ 日なのだそうだか、おもちゃ売り場に 大きな 字で 「孫の 日の プレゼント」 と 書かれて いるのを 見ると デパートは 頭が いいと 思う。
ထုိေန႕တြင္ ေျမးႏွင့္အတူ ကစားတဲ့ေန႕ဆုိျပီး ကစားစရာႏွင့္ အေရာင္းေနရာမ်ားတြင္ စာလံုးၾကီးၾကီးျဖင့္ 「ေျမးမ်ားေန႕အတြက္ လက္ေဆာင္」 ဟု ေရးသားထားသည္ကို ၾကည့္ပါက ကုန္တုိက္ေတြက ေတာ္ေတာ္ဉာဏ္ေျပးတာပဲဟု ေတြးမိသည္။
ほとんどの 人が 「孫の日」を 知ったのは、 新聞で 読んだり デパートに 行ったり した 時だと 答えて いる。
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 「ေျမမ်ားေန႕」ကို သိႏုိင္သည္မွာ သတင္းစာကို ဖတ္ျခင္း၊ ကုန္တုိက္ကို သြားျခင္း အခ်ိန္မ်ားပဲဟု ေျဖၾကသည္။
しかし まだ 知らない 人も 多い。
သုိ႕ေသာ္ ယခုထိ မသိသူလည္း အမ်ားၾကီးရွိသည္။
はじめて 聞いた ときに 「デパートは うまい ことを 考えた ものだ。」 と 多くの 人が 思ったそうだ。
ပထမဆံုး ၾကားခါစတြင္ 「ကုန္တုိက္ဆိုတာ ေတာ္တာေတြကို စဥ္းစားႏုိင္သူပဲ 」လို႕ လူအမ်ားက ေတြးမိၾကသည္။
おじいさん、 おばあさんは お金を 持って いる。
အဘုိး၊ အဖြားမ်ားသည္ ပိုက္ဆံရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။
孫は 可愛いから 孫の ために お金 を 使うだろう。
ေျမးဆုိသည္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေျမးအတြက္သာဆုိ ပိုက္ဆံ သံုးၾကမည္မဟုတ္ေလာ။
いつか 「母の日」の ように 孫に プレゼントを 買う 日に なるかも しれない。
တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္「အေမမ်ားေန႕」ဆုိျပီး ေျမးကို လက္ေဆာင္ဝယ္ေပးသည့္ေန႕ ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္မည္။ (သိပ္ေတာ့ နားမလည္ဘူး၊
ဒါေပမယ့္ ေၾကာ္ျငာေတြကို ရြဲ႕ျပီးေျပာတာျဖစ္ႏုိင္တယ္။)
孫 ေျမး ーー> こども の こども သားသမီး၏ သားသမီး (ခ်စ္စရာေလးေနာ္)